Kronika: Posvet JPN

V novembru sva se Mojca in Mitko udeležila posveta JPN v Izoli. Tam smo se večino pogovarjali o področnem mnogoboju in vodniškem tečaju (na JPN območju si prizadevamo da bi ponovno organizirali lastne vodniške tečaje)