Rodova uprava

Rodova uprava je poleg občnega zbora najvišji organ rodu. Med posameznimi občnimi zboru skrbi za vodenje rodu, tekoče zadeve in podporo vodnikom. Rodovo upravo vodi starešina rodu, sestavljajo pa jo še načelniki rodu (ki zastopajo programski del vodstva), tajnik, blagajnik, propagandist, gospodar ter 4 dodatni člani. Vsi člani rodove uprave so voljeni na občnem zboru.

Poleg rodove uprave so za kvalitetno delo zelo zaslužni vodniki in mnogi ostali PPji, RRji in grče, ki priskočijo na pomoč, ko je potrebno.

Člani rodove uprave

 • Matej Lakota, starešina, staresina@rusevci.si
 • Neža Marija Slosar, načelnica, nacelnik@rusevci.si
 • Slavica Prelec, blagajničarka
 • Aleksander Morano, tajnik
 • Blaž Mršnik, gospodar
 • Katka Franja Slosar, propagandistka, katka.slosar@rusevci.si
 • Sara Mežnar, načelnica družine MČ
 • Iva Štefanija Slosar, načelnica družine GG
 • Barbara Škrlj, načelnica kluba PP in RR
 • Romana Morano, načelnica kluba grč
 • Marko Prelec