Rodova uprava

Rodova uprava je poleg občnega zbora najvišji organ rodu. Med posameznimi občnimi zboru skrbi za vodenje rodu, tekoče zadeve in podporo vodnikom. Rodovo upravo vodi starešina rodu, sestavljajo pa jo še načelniki rodu (ki zastopajo programski del vodstva), tajnik, blagajnik, propagandist, gospodar ter 4 dodatni člani. Vsi člani rodove uprave so voljeni na občnem zboru.

Poleg rodove uprave so za kvalitetno delo zelo zaslužni vodniki in mnogi ostali PPji, RRji in grče, ki priskočijo na pomoč, ko je potrebno.

Člani rodove uprave

 • Matej Lakota, starešina, staresina@rusevci.si
 • Aron Montani, načelnik, nacelnik@rusevci.si
 • Slavica Prelec, blagajničarka
 • Aleksander Morano, tajnik
 • Nejc Seles, gospodar
 • Neža Slosar, propagandistka in načelnica družine GG, neza.slosar@rusevci.si
 • Andreja Mršnik, načelnica družine MČ
 • Romana Morano, načelnica kluba Grč
 • Marko Prelec, načelnik kluba PP in RR
 • Mitja Pugelj
 • Leon Rolih
 • Gregor Kovačič