Članarina

Po sklepu rodove uprave znaša članarina v letu 2018/19 27 € za murne, MČ, GG, PP, upokojence in nezaposlene ter 32 € za ostale. Drugi in vsi nadaljnji člani iste družine plačajo 5 € manj (npr. prvi 27 €, vsi ostali 22 €).

Namen: Plačilo članarine 2019 – ime in priimek člana

BIC: BAKOSI2X

IBAN: SI56 1010 0002 9071 380

Referenca: SI00 112019-št. člana
Če ne veš svoje članske številke, ti dve polji pusti prazni oz. napiši SI99!

Ime in naslov prejemnika:
Društvo tabornikov Rod snežniških ruševcev
Bazoviška cesta 8
6250 Ilirska Bistrica