Zveza tabornikov Slovenije

Zveza tabornikov je danes organizirana kot zveza taborniških društev, se pravi taborniških rodov. Najvišji organ ZTS je skupščina ZTS, ki se sestaja praviloma enkrat letno, vsako tretje leto je skupščina volilna; voli organe oziroma vodstvo Zveze. Zvezo navzven zastopa starešina ZTS.

Rodovi sodelujejo pri odločanju skupščine neposredno z dvema predstavnikoma (rodovim načelnikom in rodovim starešino). Zvezo operativno vodi izvršni odbor ZTS, dejavnosti nadzoruje nadzorni odbor ZTS, spore in prekrške pa razrešuje častno razsodišče ZTS.

Zveza tabornikov Slovenije je v letu 2011 praznovala 60. obletnico delovanja, kar je za mladinsko organizacijo izreden uspeh. Več o ZTS, taborništvu,… si lahko preberete na www.zts.org.