Vse je bilo prvič pri tabornikih!

Gojmir Lešnjak – Gojc v intervjuju za revijo Tabor (03/2008); del članka.

Prepričan sem, da je taborniška organizacija, v kolikor obstaja popolnost, najbolj popolna mladinska organizacija. To pa iz preprostega razloga, ker ima najširši program od vseh možnih obšolskih dejavnosti, ker lahko vanj vključiš prav vse, kar obstaja na tem svetu.

Od zbiranja znamk pa do gorništva. Verjamem, da gre organizacija po teh poteh naprej, ker jo še vedno vodijo ljudje, ki jih dobro poznam in s katerimi smo veliko skupaj preživeli. Nekaj časa sem namreč aktivno sodeloval pri inštruktorskih tečajih. Morda bom še, če bo čas dopuščal in bom spet povabljen. Všeč mi je tudi to, da taborniška organizacija ni ideološko obremenjena, kot je skavtska, kamor se je vpletla religija.

Taborniška organizacija kljub temu, da je včasih v njenih zakonih pisalo, da temeljimo na načelih NOB-a, dejansko ni bila nikoli obremenjena z ničemer drugim kot z naravo.