Vodova srečanja, izleti

Znotraj posameznih kategorij smo člani zaradi številčnosti razdeljeni v več vodov. Vsak vod ima svojega vodnika, ki nas skozi leto na tedenskih vodovih srečanjih/ vodovih sestankih skozi igro nauči taborniškega znanja. To lahko s pridom uporabimo na taborjenjih ter na tekmovanjih, o katerih nas vodnik redno obvešča. Praviloma pa se vsak vod vsaj enkrat letno odpravi na vodov izlet. Za mlajše je to navadno enodnevna akcija, za starejše pa več-. Tu še v intenzivnejši obliki kot na vodovih srečanjih spoznavamo taborniško življenje, krepimo vodov duh, se zabavamo, uporabljamo glasilke za petje sijajnih pesmi …

Ponavadi se MČ vodi skladamo z razredi v osnovni šoli, tako da imamo MČ-je 1, MČ-je 2, MČ-je 3 in MČ-je 4. Če se pa zgodi, da je otrok ene generacije premalo, se ti združimo s še eno generacijo v npr. MČ 3&4. Pri GG-jih ločimo le GG mlajše in GG starejše, še vedno pa je znotraj mlajših GG-jev več vodov, na primer lahko so 3 vodi mlajših in 2 voda starejših.

Vsi člani enega voda se med seboj družimo na vodovih srečanjih (vodovih sestankih), ki potekajo vsak teden ob redni uri. Nadobudnih mladih tabornikov znotraj voda nas je navadno 4 – 12, vodi pa nas vodnik, lahko še pomočnik. Ta dva sta taborniški vzor mlajšim. Vsako leto znova vodnik za svoje nadobudne člane pripravi letni vodov program, ki je seveda prilagojen starosti skupine. Tega načrta se drži vseskozi. Na ta način poskrbi, da se na vsakem vodovem srečanju dela, uči in zabava.

Mlajši, murni in MČ-ji, se učimo taborniških znanj in veščin predvsem skozi igro. Tako spoznavamo reči, kot so taborniške navade, vrste ognjev, vozlov, pomen znaka ZTS, kategorije, funkcije v rodu, potne znake, hrati krepimo vodov duh ter se pozabavamo z raznimi igricami. Zelo radi se tudi učimo in pojemo taborniške pesmi. GG-ji se prav tako vsak teden dobimo, da prijateljujemo in se imamo lepo ob učenju vedno novih, zanimivih stvari. Ker smo že starejši, smo bolj dovzetni za osvajanje težjih znanj. Ta se tičejo predvsem preživetja v naravi, orientacije, potnih znakov, skice terena, vrisovanja, postavljanja pionirskih objektov, ki nam olajšajo vsakdanje življenje na taborjenju (sušila, ograje, mostovi, viseče mreže), bivakov iz naravnih materialov, signalizacije z Morsejevo in Wrinklerjevo abecedo (t.i. semafor), lokostrelstva.