Vodja akcije: <span>Nejc Debevec</span>

Vodniški tečaj 2009

Letos smo na vodniški tečaj poslali tri fante, in sicer Matjaža, Štefana in Nejca. Kot vsi udeleženci so bili tudi oni nad tečajem navdušeni. S tem šolskim letom so vsi trije prevzeli funkcijo vodnika mlajših GG-jev.