Vodja akcije: <span>Matjaž Prelec</span>

Izobraževanje vodstva

Bliža se taborjenje in vodstvo se je začelo intenzivno pripravljati nanj. Da bi zagotovili čim višjo raven varnosti, se vodniki udeležujemo raznih usposabljanj in tečajev. Ta vikend se je Matjaž udeležil tečaja temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in reševanja iz vode. Tečaj je bil sestavljen iz predavanj o postopkih oživljanja, postopkih reševanja ponesrečenca v vodi ter o zakonodaji glede reševalcev iz vode. Teoretični delo so preizkusili tudi v praksi (masaža srca, oživljanje, reševanje iz vode). Obeta se še nekaj tovrstnih tečajev, ki se jih bodo naši vodniki zagotovo udeležili.

Vodniški tečaj 2009

Letos smo na vodniški tečaj poslali tri fante, in sicer Matjaža, Štefana in Nejca. Kot vsi udeleženci so bili tudi oni nad tečajem navdušeni. S tem šolskim letom so vsi trije prevzeli funkcijo vodnika mlajših GG-jev.