Ruševci

Ruševci imamo radi naravo, potovanja, šport, hrano, kulturo, delo z mladimi, radi se učimo, spoznavamo nove prijatelje … Tako kot ostali taborniki v Zvezi tabornikov Slovenije, se delimo v 6 kategorij. Znotraj vsake kategorije pa še na posamezne skupine, ki jih imenujemo vodi. Vsak vod ima svojega vodnika (ali dva), ki skrbi, da vod izvede zastavljen program in cilje.
Delo rodu koordinira rodova uprava, za večino aktivnosti pa poskrbijo kar vodniki sami.