Rodova uprava

Rodova uprava je poleg občnega zbora najvišji organ rodu. Med posameznimi občnimi zboru skrbi za vodenje rodu, tekoče zadeve in podporo vodnikom. Rodovo upravo vodi starešina rodu, sestavljajo pa jo še načelniki rodu (ki zastopajo programski del vodstva), tajnik, blagajnik, propagandist, gospodar ter 4 dodatni člani. Vsi člani rodove uprave so voljeni na občnem zboru.

Poleg rodove uprave so za kvalitetno delo zelo zaslužni vodniki in mnogi ostali PPji, RRji in grče, ki priskočijo na pomoč, ko je potrebno.

Člani rodove uprave

Člani rodovega sveta

 • Martin Prosen, načelnik kluba grč
 • Aron Montani, načelnik kluba RR
 • Iva Štefanija Slosar, načelnica družine GG
 • Neža Marija Slosar, starešina družine GG
 • Lea Morano, načelnica družine MČ
 • Andreja Mršnik, starešina družine MČ
 • Gregor Kovačič, nadzorni odbor
 • Albert Ličan, nadzorni odbor
 • Saša Ternovec, nadzorni odbor
 • Tjaša Debevec, disciplniska komisija
 • Mojca Prelec, disciplniska komisija
 • Vesna Boštjančič, disciplniska komisija