Rodova uprava

Rodova uprava je poleg občnega zbora najvišji organ rodu. Med posameznimi občnimi zboru skrbi za vodenje rodu, tekoče zadeve in podporo vodnikom. Rodovo upravo vodi starešina rodu, sestavljajo pa jo še načelniki rodu (ki zastopajo programski del vodstva), tajnik, blagajnik, propagandist, gospodar ter 4 dodatni člani. Vsi člani rodove uprave so voljeni na občnem zboru.

Poleg rodove uprave so za kvalitetno delo zelo zaslužni vodniki in mnogi ostali PPji, RRji in grče, ki priskočijo na pomoč, ko je potrebno.

Člani rodove uprave

 • Matej Lakota, starešina, staresina@rusevci.si
 • Špela Kresevič Frank, načelnica, nacelnik@rusevci.si
 • Slavica Prelec, blagajničarka
 • Barbara Škrlj, tajnica
 • Blaž Mršnik, gospodar
 • Katka Franja Slosar, propagandistka, katka.slosar@rusevci.si
 • Lea Morano, načelnica družine MČ
 • Iva Štefanija Slosar, načelnica družine GG
 • Barbara Škrlj, načelnica kluba PP
 • Aron Montani, načelnik kluba RR
 • Martin Prosen, načelnik kluba grč
 • Marko Prelec