Prisega in zakon

Vsak taborniki mora priseči taborniško prisego in po svoji najboljši moči spoštovati taborniške zakone.

Taborniška prisega

Pri svoji časti obljubljam, da bom zvest domovini, da bom sprejel Duhovno resničnost, jo razvijal in živel v skladu s taborniškimi zakoni.

Taborniški zakoni

TABORNIK JE ZANESLJIV

Drži obljubo, z dejanji si pridobi zaupanje. Na njegovo čast se je mogoče zanesti.

TABORNIK JE ZVEST.

Svojim tovarišem, vodniku, staršem in domovini stoji ob strani, jih ne izda.

TABORNIK JE PRIJAZEN.

Je prijazen z vsemi in prijatelj vsem tabornikom. Je prijatelj živali, ljubi naravo, jo spoznava in varuje.

TABORNIK JE PRIPRAVLJEN POMAGATI.

Je usposobljen in pripravljen pomagati človeku v nesreči in pomagati doma.

TABORNIK JE DISCIPLINIRAN.

Posluša svoje starše, vodnika, upošteva pravila in je zavestno discipliniran.

TABORNIK JE VEDER.

Je vesel, nasmejan in tudi težave premaguje z dobro voljo.

TABORNIK JE POGUMEN.

Pripravljen se je soočiti z nevarnostjo, govoriti resnico in se boriti zanjo.

TABORNIK JE PLEMENIT.

Misli in dela v dobrobit ljudi, je požrtvovalen, dobrosrčen,  ima visoko moralo in veliko srce.

TABORNIK JE SPOŠTLJIV.

Spoštuje in ima pozitivno mnenje o starših in izkušenejših, različnih navadah, verovanjih in prepričanjih.

TABORNIK JE VEDOŽELJEN.

Se rad uči in pridobiva nova znanja. Je prizadeven v šoli.

TABORNIK JE VARČEN.

Varčuje, skrbi za svojo in skupno opremo in ne uničuje tuje lastnine.

TABORNIK ŽIVI ZDRAVO.

Utrjuje svoje telo, se odreka slabim in škodljivim navadam, zlasti alkoholu, kajenju in mamilom.