Poročila

Letno poročilo o delu RSR v 2013 – programske aktivnosti RSR v 2013 skupaj s pregledom članstva in programom 2013/2014 – sprejeto na občnem zboru 7. 3. 2013. Več avtorjev.

Letno poročilo o delu RSR v 2012 – programske aktivnosti RSR v 2012 skupaj s pregledom članstva in programom 2012/2013 – sprejeto na občnem zboru 15. 3. 2013. Več avtorjev.

Letno poročilo o delu RSR v 2011 – programske aktivnosti RSR v 2011 skupaj s pregledom članstva in programom 2011/2012 – sprejeto na občnem zboru 16. 3. 2012.Več avtorjev.

Letno poročilo o delu RSR v 2010 – programske aktivnosti RSR v 2010 skupaj s pregledom članstva in programom 2010/2011 – sprejeto na občnem zboru 25. 3. 2011.Več avtorjev.

Letno poročilo o delu RSR v 2009 – programske aktivnosti RSR v 2009 skupaj s pregledom članstva in programom 2009/2010 – sprejeto na občnem zboru 19. 3. 2010.Več avtorjev.

Letno poročilo o delu RSR v 2008 – programske aktivnosti RSR v 2008 skupaj s pregledom članstva in programom 2008/09 – sprejeto na občnem zboru 20. 2. 2009.Več avtorjev.

Letno poročilo o delu RSR v 2007 – programske aktivnosti RSR v 2007 skupaj s pregledom članstva in programom 2007/08 – sprejeto na občnem zboru 14. 3. 2008.Avtorja: Vesna, Mitko.