Letni program akcij

Letni program sestavlja vodstvo na vodniškem posvetu, ki se zgodi na začetku vsakega novega šolskega leta.

Pogledate si lahko tudi opis naših aktivnosti in pa poročila s preteklih akcij v kroniki.

Letni koledar akcij 20172018-1