Kronika: TaboLabo

Prvo soboto v oktobru (5. 10.) se je, sedaj že tradicionalno, vodstvo RSR odpravilo na TaboLabo – taborniški laboratorij, kjer se zberemo načelniki in starešine iz rodov po vsej Sloveniji. Cilj našega srečanja je izmenjava informacij, seznanjenje z novimi stvarmi v Zvezi tabornikov Slovenije, spoznavanje mednarodnih taborov, katerih se lahko udeležimo z našimi člani, pogovor o primerih dobre prakse in izmenjava mnenj. Osrednji dogodek letošnjega TaboLabota je bil nov Program za mlade – PZM, ki ga ZTS letos testno uvaja v izbranih rodovih po Sloveniji. Ruševci smo tudi ened izmed pilotnih rodov.