Kronika: Posvet vodnikov 2016/2017 v Črnem dolu

Ruševci

Kje bo letos taborjenje? Kaj bomo letos počeli? Zakaj so drevesa obdana z lubjem in ne lubje z drevesom? Kako to da ogenj gori navzgor in ne navzdol?

To je le majhen delež vprašanj, ki pestijo vsakega tabornika. Čeprav so odgovori preprosti, je pot, ki jo moramo prehoditi do njih, naporna. Zato smo se vodniki in ostali člani vodstva odpeljali v Črni dol poiskat odgovore. Najhitrejša in najnatančnejša metoda je posvet vodnikov, kjer se zbrani vsako leto dogovarjamo in načrtujemo programski del, eno od osrednjih vej delovanja našega rodu. Letos smo medse povabili tudi najstarejše člane GG-družine, zato da spoznajo delovanje zobovja, ki poganja vodove sestanke in izvedene akcije. Z novo pridobljenimi odgovori smo se pripravljeni lotiti vseh preprek in nepreprek, ki nas čakajo v prihajajočem letu.