Kronika: Posvet JPN 2008

V oktobru smo se Mitko, Mare in Lučo udeležili posveta JPN v Črnem dolu. Tam smo se večinoma pogovarjali o področnem in državnem mnogoboju (državni bo v skupni organizaciji JPN v Sežani, področni pri nas), zastavili smo pa tudi dolgoročne cilje, ki se osredotočajo na PP kategorijo ter na izobraževanje vodnikov znotraj območja. Na posvetu smo tudi govorili o možnosti formiranja Zveze JPN društev.