Kronika: Občni zbor, 2017

Kot vsako leto poprej smo se tudi letos v marcu zbrali na občnem zboru v klubskih prostorih gimnazije Ilirska Bistrica.

Po nekajminutnem čakanju vseh, ki so imeli namen biti prisotni na občnem zboru, smo ugotovili sklepčnost in pričeli z občnim zborom. Vodstvo društva je predlagalo za delovno predsedstvo Andrejo Mršnik, zapisnikarja Nežo Slosar in overitelja zapisnika Ivo Slosar. Vse tri so bile soglasno potrjene. Na občnem zboru je Aron Montani predstavil poročilo o akcijah društva iz leta 2016, Matej Lakota je podal poročilo rodove uprave, Gregor Kovačič pa je predstavil poročilo nadzornega odbora ter zaradi odsotnosti Slavice Prelec tudi blagajniško poročilo. Vsa poročila smo soglasno potrdili in s tem uspešno zaključili leto 2016. Imeli smo tudi volitve novih organov v rodu: načelnico MČ, Majo Penko, je zamenjala Andreja Mršnik, načelnika PP, Mateja Lakoto, pa je zamenjal Marko Prelec. Vse predlagane smo navzoči soglasno potrdili. Po koncu občnega zbora se nas je nekaj odpravilo na prigrizek v Picerijo Pub.

Občni zbor, 2017 image3