Kronika: Občni zbor 2014

Kot že tradicija veleva, smo se prvi petek v marcu sestali vodstvo društva ter ostali GG.ji, PP.ji, RR.ji in grče, da bi se seznanili z aktualnim dogajanjem v rodu. Po otvoritvi občnega zbora, izvolitvi delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnikarja smo se seznanili z vsemi akcijami, ki smo jih v rodu izvedliv preteklem letu. Teh je bilo zares veliko. Sledil je pregled in potrditev raznih poročil, po tem pa volitev v organe rodu. Do večjih sprememb ni prišlo. Mitja Puglej je bil ponovno izvoljen za starešino rodu, Mojca Rolih za načelnico rodu, Vesna Boštjančič za načelnico grč, Matej Lakota za načelnika raziskovalk in raziskovalcev ter popotnikov in popotnic, Mihela Šajn za načelnico gozdovnikov in gozdovnic, Marijana Fidel za načelnico medvedkov in čebelic ter Anija Janežič za vodjo murnčkov. Uradni del smo zaključili s predstavitvijo programa za leto 2014.