Kronika: KOPR (po)svetuje, Mačkovec 2018


Želimo izhajati iz potreb rodov in izvajati projekte, ki bodo rodovom pomagali izvajati kakovostnejši program. Želimo, da bi rodovi stremeli k skupni viziji taborništva, pri tem pa uporabili svojo kreativnost, iznajdljivost in na svoj način podajali izkušnjo taborništva v svojih rodovih. Pripravljamo različna orodja, ki jih lahko uporabijo glede na lastne potrebe. Ne zahtevamo, da nujno uporabijo vse, kar pripravljamo, ampak jih spodbujamo, da gredo korak ven iz cone udobja in se preizkusijo v nečem novem – uporabijo novo orodje, se udeležijo akcije ZTS s programsko vsebino in tako rastejo kot vodniki, ki so kamenčki taborniškega mozaika.

Te pompozne besede so posledica posveta komisije za program ZTS (KOPR), ki je potekal 20.—21. 1. na Mačkovcu pri Postojni. Udeleženci posveta smo prihajali iz vseh koncev Slovenije, kar nam je omogočalo primerjanje najrazličnejših praks dela. Na osnovi ciljev ZTS za obdobje 2018—2021 smo pogledali, katere smernice lahko uresničujemo znotraj komisije (povečano uporabo orodij za izvajanje PZM, PP in RR programa), pregledali smo obstoječe akcije in ugotovili, če se povezujejo s smernicami ter predlagali njihove izboljšave, definirali, katera orodja še potrebujemo, razmišljali o potencialnih novih akcijah in projektih, oblikovali časovnico načrtovanja in izvedbo projektov ter določili delovne skupine za posamezne projekte. Ker pa KOPR količkaj časa nameni kreativnosti, se je spodobilo, da se preizkusimo v avanturi s profesorjem Gabrielom, ki smo mu pomagali osvoboditi Postojno pred nevarno pošastjo. Reševanje tega zapletenega primera je spominjalo na napeto sherlockovosko razreševanje detektivskih ugank – nad mesto se je spuščal otrpel mrak, ki je okostenela drevesa spreminjal v nezemeljske kreature; po mrtvem in vlažnem mestnem jedru je brezčasno odmeval krik …

… Grl, ki si želijo ubranega taborniškega petja. Za svoje želje so pripravljeni žrtvovati čas, trud in vsakdanjost. Bralec in tabornik, razmisli, koliko si pripravljen dati taborništvu; četudi je tvoj vložek manjši, poskrbi, da bo vsakokrat povsem izkoriščen. Nočemo le besed, ampak akcijo! Program je glavno vodilo naše organizacije, bodimo zato ravno v njem najboljši.