Kronika: Delavnice z VDC Sonček

Tudi letos so nas obiskali varovanci dnevnega centra Sonček. Taborniki smo jim prikazali kako si sami napravimo kompas in kako poiščemo sever, kako naredimo različne vozle in zakaj jih uporabljamo, pripravili smo jim pravi lov na lisico z zanimivimi in poučnimi nalogami, za konec pa smo jim pokazali s kakšnimi zabavnimi športnimi igrami se mi kratkočasimo. Seveda pa brez petja in bansov pri tabornikih ne gre.