Članarina

Po sklepu rodove uprave znaša članarina za leto 2023*:

  • 45 € za šolajoče člane in brezposelne
  • 50 € za zaposlene

Drugi, tretji in ostali družinski člani plačajo 5 € manj (torej 40 € oz. 45 €).

Rok za plačilo članarine je 5. november 2022. Za zamudnike znaša članarina 10 € na člana več.

 

Za hitro plačilo lahko skenirate QR kodo. Pri plačilu bodite pozorni na namen in sklic.

 

QR-koda Namen: Plačilo članarine 2023 – ime in priimek člana
BIC: BAKOSI2X
IBAN: SI56 1010 0002 9071 380
Sklic/referenca: SI99
Ime in naslov prejemnika:
Društvo tabornikov Rod snežniških ruševcev
Bazoviška cesta 8
6250 Ilirska Bistrica

 

*V vodstvu smo se letos odločili, da bo članarina nekoliko višja kot prejšnja leta. Razlog za zvišanje članarine je višji odvod v krovni organizaciji Zvezi tabornikov Slovenije (ZTS) in pa izdelava jubilejnih kratkih majic ob 70-letnici našega rodu, ki jo praznujemo v letu 2023, ki jih bodo prejeli vsi člani s poravnano članarino. Članarina za naše društvo predstavlja glavni vir prihodka in smo brez nje nezmožni izvajati naše dejavnosti. Kljub zvišanju članarine pa ostajamo društvo z eno najnižjih članarin tako v našem okolju kot tudi v Sloveniji.