Občni zbor 2024

Vse člane Rodu snežniških ruševcev, rodovo upravo, GG-je, PP-je, RR-je ter grče vabim na redni občni zbor, ki bo v petek, 1. 3. 2024, ob 17.30 v Gimnaziji Ilirska Bistrica (klubski prostori). Predviden zaključek zbora je ob 19.00.

Za občni zbor predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika.
2. Poročilo o delu rodu v letu 2023 (poročilo o delu vseh enot).
3. Poročilo dela RU, blagajniško poročilo in poročilo nadzornega odbora.
4. Razprava na poročila in potrjevanje poročil.
5. Volitve organe rodu – razrešitev nekaterih članov rodu in volitev novih
članov.
6. Razno.

Taborniški pozdrav!

 

Matej Lakota