Informacije za taborjenje 2021

Prijavnica, plačilo, informacije za taborjenje 2021

  1. Preberite ukrepe, ki so vezani na situacijo zaradi korone.
  2. Izpolnite prijavnico in jo skenirano pošljite na e-naslov: neza.slosar@rusevci.si ter vodnici.
  3. Skladno s podatki plačajte tabornino.
  4. Preberite informacije o odhodu in prihodu – pri odhodu boste tudi podpisali izjavo, vezano na korono.
  5. Se vidimo z masko in razkužilom v nedeljo, 11. 7. 2021, ob 10h pred taborniško.

 

Vodstvo taborjenja: Neža M. Slosar – starešina (040 727 430, neza.slosar@rusevci.si), Barbara Škrlj – taborovodja, Lea Morano – programovodja 

 

Ukrepi za preprečevanja širjenja virusa COVID-19 na taborjenju 

 

UDELEŽBA NA TABORJENJU

Tabora se lahko udeležijo zdravi člani Rodu snežniških ruševcev, ki na dan odhoda na taborjenje ne bodo kazali znakov okužbe s COVID-19 in ne bodo imeli potrjene okužbe s prej omenjenim virusom. Prav tako bodo pred odhodom na taborjenje vsi udeleženci morali PREBRATI, RAZUMETI IN PODPISATI IZJAVO o udeležbi na taborjenju v času širjenja virusa COVID-19. Polnoletni udeleženci to storijo v svojem imenu, za mladoletne udeležence pa to storijo starši oz. zakoniti zastopnik. Udeležbo na taborjenju odsvetujemo vsem, ki spadajo v ogroženo skupino za okužbo s COVID-19.

OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA

Vsak taboreči naj ima s seboj: zaščitno masko, ki jo bo nosil med avtobusnim prevozom, majhno stekleničko razkužila za roke. Zaščitno opremo naj ima vsak taboreči shranjeno v plastični vrečki.

PREVOZ

Za prevoz na celodnevnem izletu bomo najeli avtobus, na katerem se bomo držali varnostnih ukrepov. Pred vstopom na avtobus razkužili roke. Prvo vrsto sedežev za voznikom bomo

pustili prazno. Po potrebi bo za vstop na avtobus in med samo vožnjo potrebno za vse udeležence nošenje mask. Vstop na taborni prostor bo omogočen le taborečim. Zaradi izredne situacije je letos mogoča udeležba na taborjenju le od prvega do zadnjega dne posamezne izmene; torej ne omogočamo vmesnih prihodov in odhodov. 

ŠOTORI

Pred začetkom taborjenja bomo šotore razkužili in ustrezno pripravili, da bodo primerni za uporabo. 

HIGIENA

Na tabornem prostoru bo v umivalnici ves čas na voljo tekoča voda in milo. Otroci si bodo ob spremstvu vodnika roke umili pred in po vsakem obroku ter pred in po koncu posameznih aktivnosti. Poskrbeli bomo za redno razkuževanje sanitarij (3x dnevno), ki jih bomo tudi redno zračili. Pri sanitarijah bo na voljo dozirnik razkužila, kjer si bodo otroci pred in po obisku sanitarij morali razkužiti roke. 

PREHRANA IN KUHINJA

Člani kuhinje in ekonom bodo karseda ločeni od ostalih taborečih, da zmanjšamo možnost prenosa potencialne okužbe. Poskrbeli bomo za redno čiščenje in razkuževanje vseh kuhinjskih površin in pripomočkov. Prav tako se bodo kuharji vestno držali higienskih standardov in skrbeli za redno umivanje in razkuževanje rok med pripravo obrokov. Hrano

bodo delili le kuharji in ob tem nosili rokavice ter zaščitno masko. Vodi si bodo najprej temeljito umili roke. Umivanje posode bodo nadzorovali člani vodstva. Po končanem obroku bodo člani vodstva z milnico in razkužilom očistili vse mize in klopi v jedilnici.

Vsi člani morajo na taborjenju imeti svoja čutaro in lonček, iz katerih bodo pili le oni in ju ne bodo delili z ostalimi taborečimi. Kot vselej, jim bosta na voljo pitna voda, sok ali čaj, ki si jo bodo sami natočili. Člani naj imajo s seboj čutaro in kozarček ipd., ki ju je možno dobro umiti in ki se ju lahko umije v vroči vodi. Zaradi higienskih ukrepov vas letos prosimo, da otroci s seboj ne nosijo hrane in prigrizkov, saj v tem primeru ne moremo zagotoviti varnega deljenja hrane, še posebno v primeru, da otroci sami delijo hrano z drugimi člani.

POTEK DEJAVNOSTI

Zbori bodo potekali na ustrezni varnostni razdalji; vsak vod bo imel svoj označen prostor, v katerem se bo zadrževal tekom zbora. Vodne aktivnosti bomo izvajali zgolj na tabornem prostoru.

PRIPOROČILA PRED, MED IN PO TABORJENJU

Pred pričetkom taborjenja spremljajte zdravstveno stanje vaših otrok, saj se bodo tabora lahko udeležili le zdravi člani. Ob znakih bolezni in sumu na okužbo s COVID-19, se član ne sme udeležiti taborjenja. Pred pričetkom taborjenja odsvetujemo potovanja v tujino in stik z osebami s sumom na okužbo z virusom COVID-19.

Med taborjenjem morajo biti starši ves čas dosegljivi, oziroma morajo zagotoviti kontaktno osebo, ki bo dosegljiva tekom celotnega taborjenja in bo lahko prišla po otroka, v kolikor bi bilo to potrebno. V kolikor bi med taborjenjem v domačem gospodinjstvu imeli sum ali potrjen primer okužbe s COVID-19, morajo starši o tem nemudoma obvestiti vodstvo taborjenja.

Po koncu taborjenja priporočamo, da otroci niso v stiku z ranljivimi osebami, pri katerih je lahko potek bolezni ob okužbi z virusom COVID-19 težji (stari starši, kronični bolniki ipd.). V primeru, da se po koncu taborjenja pri otroku pojavijo znaki okužbe s COVID-19, morajo starši o tem obvestiti starešino taborjenja.

POSTOPANJE V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO S COVID-19 MED TABORJENJEM

V kolikor bo član na taboru kazal znake okužbe, ki so značilni za COVID-19, bomo člana izolirali od ostalih taborečih in stopili v stik z zdravstvenim domom v Ilirski Bistrici. Zdravnik bo v dogovoru z epidemiologom podal navodila vodstvu tabora, kako ravnati v posameznem primeru. Ravnali bomo v skladu z navodili zdravnika in v vmesnem času člana izolirali od ostalih taborečih. V tem času starši NE hodite po otroka, saj mora biti izoliran. V kolikor bo zdravnik sumil na okužbo s COVID-19 bo po telefonu podal podrobna navodila, ki se jih bomo držali in v skladu z njimi ravnali ter obveščali starše. Če bo na taborjenju potrjena okužba z virusom COVID-19, bomo sledili navodilom zdravnika in epidemiologov, v tem primeru se lahko tabor tudi predčasno zaključi.

 

Izpolnite prijavnico in jo pridite podpisati na sestanek za starše 18. junija 2021.

 

 

Cena in plačilo taborjenja

 

Tabornina znaša: 

– 125 € za MČ-je,

– 135 € za GG-je,

– 85 € za PP-je, RR-je in Grče (starejši izvajajo okrnjen program, saj pomagajo pri izvedbi taborjenja). Nujno je, da imate vsi pred taborjenjem poravnano članarino.

 

Družinski popust: Prvi član plača polno ceno, vsak naslednji pa 10 € manj.

Možnost plačila na obroke: Tabornino je mogoče poravnati v več obrokih, pri čemer je pomembno, da do začetka taborjenja, 11. 7., plačate vsaj 60 €, preostanek pa najkasneje do 20. 9. Prijav brez plačanega prvega obroka ne bomo upoštevali.

Podatki za nakazilo: zgledujte se po spodnjem primeru, sprememba je le pri referenčni številki, kjer napišite: 00 21 – št. člana.

 

 

Informacije o odhodu in prihodu in izjava, vezana na korono – podpisali jo boste na dan odhoda.

 

ODHOD: nedelja,11. 7. 2021., ob 10h; taborniška

PRIHOD: nedelja, 18. 7. 2021, ob 10h; Ratečevo Brdo za MČ-je

     torek, 14. 7. 2020, ob 16h; Ratečevo Brdo za GG-je

IZJAVA (vezana na korono; strani 4 in 5): https://docs.google.com/document/d/1yv8Ml51AKbzKYs2GxAjBQqjea-qPadTBwhJxA63rdhU/edit