Vabilo na redni občni zbor

Vse člane Rodu snežniških ruševcev, rodovo upravo, GG-je, PP-je, RR-je ter grče vabim na redni občni zbor, ki bo v petek, 9. 3. 2018, ob 17.30 v Gimnaziji Ilirska Bistrica (klubski prostor). Predviden zaključek zbora je ob 18.30.

Za občni zbor predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika.
2. Poročilo o delu rodu v letu 2017 (poročilo o delu vseh enot).
3. Poročilo dela RU, blagajniško poročilo in poročilo nadzornega odbora.
4. Razprava na poročila in potrjevanje poročil.
5. Volitve v organe rodu – razrešitev nekaterih članov rodu in volitev novih članov.
6. Program za delo rodu v letu 2018.
7. Razno.

Taborniški pozdrav!

Matej Lakota, starešina RSR