Mnogoboji

Državni mnogoboj je taborniško tekmovanje za vse starostne kategorije, organizirano na državni ravni, kjer se preizkuša različne taborniške veščine. Organizira ga Zveza tabornikov Slovenije skupaj z izbranim rodom. Pred državnim mnogobojem se organizirajo tudi področni mnogoboji, kjer se ekipe pripravijo na državni mnogoboj, v nekaterih primerih pa je dobra uvrstitev na področnem mnogoboju tudi pogoj za udeležbo na državnem. Primeri disiplin se razlikujejo glede na starostne skupine, zajemajo pa: kurjenje ognjev, signalizacija (Morsejeva, Wrinklerjeva abeceda), postavljanje šotorov, lokostrelstvo, orientacijski pohod (oz. lov na lisico), spretnostno tekmovanje (poligon za mlajše, postavitev stolpa oz. hoja z Ajem za starejše) …

Uvrstitve Ruševcev na državnih mnogobojih

Ajdovščina 2014
Mirna na Dolenjskem
2013
Murska Sobota 2012
Bohinj 2011
Gorenje pri Zrečah 2010
Sežana 2009
Lokve pri Novi Gorici 2008