Kronika: Taborniška akademija in Razširjeni kolegij načelnice, Postojna

Vsako leto ob enakem času obiščemo taborniško akademijo in razširjeni kolegij načelnika, letos prvič načelnice.

Ker je nastalo že nekaj zapisov oz. poročil o teh dveh združenih akcijah v prejšnjih letih, bodo tokrat navedene samo glavne stvari, ki so se nam na vrednotenju zdele pomembne. V prvi vrsti bi izpostavili, da se nam je izbor delavnic zdel letos boljši in uporabnejši kot v preteklih letih, saj je bil tudi vsebinsko vezan glede na uporabnika, če je šlo torej za načrtovalce ali izvajalce programa. Hkrati pa še na splošne teme, ki odrasle prostovoljce zanimajo. Ugotovili smo, da bi bilo na nekaterih področjih smiselno bolj načrtno razmisliti o splošni problematiki, saj se lahko, npr. na eni strani srečujemo s premalo na drugi pa s preveč prostovoljci. Za izpostaviti  zanimiv se nam je zdel nov pristop k znamki taborniki. Kolegij pa se nam je tudi letos zdel izjemno ploden in koristen, veseli smo bili tudi ob pohvalah, ki so letele na račun našega dela v rodu in njegovi kakovosti. S trudom si bomo še naprej prizadevali, da bo naše delo opaženo zaradi dobrega dela.