Kronika: Srečanje z Rečani v Kostreni

Od 29. do 30. novembra je v Kostreni potekalo srečanje grč, PP-jev in RR-jev. Rečani so nas najprej peljali na sprehod ob morju. Pozneje smo predstavili vsak svoje delovanje in aktivnosti – na tej podlagi smo se zmenili tudi za nekaj konkretnih morebitnih sodelovanj v prihodnje. Srečanje je bilo ta super nadaljevanje srečanja iz Črnega dola v juniju. Akcije se je udeležilo 10 naših tabornikov.