Kronika: Srečanje z Rečani 2009

Ponovno snidenje z reškimi taborniki je sledilo 27.-28. Junija, ko se je 7 naših grč in 8 reških izviđaćev hladilo v senci črnodolskih smrek. Med hrvaškimi prijatelji so bili taborniki iz Odreda sever jug iz Kostrene kot tudi taborniki iz Odreda primorje. Izmed naših so se akcije udeležili: Saša Ternovec, Slavica Prelec, Frenk Prelec, Aleksander in Romana Morano ter Jure in Kristina Gorišek.