Kronika: Murnovsko taborenje 2014

Murni so nas letos prehiteli in si svoje taborjenje organizirali že konec meseca maja. Z vodnicama in dvema pomagačema se je 14 predšolskih otrok odpravili v Črni dol. Prek zanimivih delavnic so spoznavali taborništvo in naravo. Naši raziskovalci in raziskovalke so po koncu taborjenja prejeli še čisto pravo diplomo in čudovito raziskovalsko majčko.