Kronika: Izobraževanje na temo kriznega komuniciranja, Postojna 2024

Taborniki so pri nas poznana in velika organizacija, kar pomeni veliko odgovornosti na različnih področjih. Čeprav največkrat omenjamo pomembnost vsebin in aktivnosti, je med prvomajskim oddihom, Zveza tabornikov Slovenije organizirala izobraževanje na temo kriznega komuniciranja.

Celotno izobraževanje vsebuje dva dela (drugi del sledi oktobra). V Postojni smo se za šest dni družili taborniki iz treh držav, in sicer gostiteljica Slovenija in pa gostji Srbija ter Hrvaška. Glavna tema prve polovice večdnevnega dogodka je bila, kako pravilno komunicirati v času krize, s poudarkom znotraj taborniških organizacij. Udeleženci smo pod strokovnim vodstvom na delavnicah spoznali nekaj ”teorije”, kaj sploh je kriza, kdo vse je vpleten vanjo in kako pristopamo do nje. Ko smo se dodobra spoznali z osnovnimi pojmi, smo pa prešli v ”akcijo”. Skozi različne dejavnosti smo razpravljali o načinih čim boljšega reševanja (oz. predvsem pravilnega komuniciranja) najrazličnejših kriz, ki bi se lahko zgodile znotraj naših društev. Preizkusili smo novinarsko konferenco in intervju za medije na primerih izmišljenih scenarijev (npr. nesreča na taboru, poškodovani udeleženci, nepravilno ravnanje vodij skupin itd.). Naučili smo se, da je morda najpomembnejši del sama priprava na posamezne korake znotraj procesa komuniciranja o težavi. Izzivi so bili zanimivi, še bolj pa je vsebino popestrilo ravno to, da smo prihajali iz treh različnih držav.

Vesela, da sem se naučila nekaj novega in spoznala nove prijatelje, že pričakujem oktobra, ko se skupina spet sreča na drugi polovici izobraževanja.