Kronika: Gremo v naravo! neguj gozd, neguj sebe

V soboto, 22. 10. 2016, je potekal projekt Gremo v naravo! neguj gozd, neguj sebe, ki sta ga v sodelovanju organizirala Zavod za gozdove Slovenije in Zveza tabornikov Slovenije.

Projekt je bil nadaljevanje akcije Obnovimo slovenske gozdove izpred dveh let, ko je Slovenijo prizadel žled in uničil številne gozdove. Posledica poškodb na drevesih je bila njihova manjša odpornost in s tem množičen pojav lubadarja, ki še vedno oziroma vse bolj grozi, da bo pogubil vse iglavce. Takrat smo taborniki že 1. priskočili na pomoč naravi in posadili številna nova drevesca.

Sedaj pa smo jim pomagali tako, da smo skupaj z gozdarji na 7 lokacijah po Sloveniji čistili podrast in jim s tem omogočili, da zrastejo v mogočna drevesa. Čiščenju je sledil še del – neguj sebe, ki smo ga pripravili taborniki za starše in otroke. Aktivnost je potekala tako, da so imeli tako starši kot otroci čas zase v gozdu, kjer so mlajši postavljali hiške za škrate, njihovi starši pa so se v miru in naravi lahko posvetili zgolj sebi.

Akcije se je udeležilo 420 prostovoljcev, med njimi tudi Ruševci, ki smo se pridružili tabornikom iz Postojne in Vrhnike v Prestranku, kjer nas je bilo skupno 50 in smo očistili hektar gozda.

fotografije