Kronika: 1. posvet JPN 2016/2017 in predstavitev Zleta

Vsako jesen se vodstvo JPN-ja zbere na sestanku, kjer se pogovarjamo o preteklih, tekočih in prihajajočih zadevah.

Zadnjih nekaj let smo bili vajeni posveta v Piranu, vendar smo ga iz praktičnih razlogov preselili v Divačo v prostore Čete črnega bora (četa sežanskega Rodu kraških j’rt). Letos je bil posvet še posebej zanimiv, saj smo volili novo vodstvo, izvolili pa novo starešino (Emy Poljanšek) in obdržali trenutno načelnico (Mojco Žilavec). Po sestanku je še sledila predstavitev Zleta, ki je največja in najbolj pričakovana akcija letošnjega leta in ki se je bomo udeležili tudi mi.